برگزاری کارگاه آموزشی مسابقات تولید محتوا

چهارشنبه ۲۳ اسفندماه۱۴۰۲، تدریس نرم افزار اتوپلی جهت مسابقات تولید محتوا با حضور همه همکاران و بازدید مدیریت دبستان و معاونت آموزشی از روند برگزاری جلسه صورت گرفت.ارائه راهکارها و توضیحات لازم جهت تهیه پروژه موفق در فرآیند داوری و آموزش نرم افزار اتوپلی برای همکاران انجام شد .

مدرس دوره، معاونت فناوری دبستان، خانم سمیه احمدی کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر بودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20